ANATOMIA DE LA DENT

Les dents estan dividides en 2 parts: corona i arrel.

L’element dentari està format per quatre parts:

  • Esmalt, la capa més resistent i externa.
  • Dentina, sota de l’esmalt. Quan està exposada, el pacient pot notar dolor i canvis tèrmics.
  • La polpa és la part viva de la dent. Responsable de la nutrició. Conté fibres nervioses i vasos sanguinis.
  • Ciment, la part que està unida a l’os a través de fibres alveolars.

L’ésser humà té dues Denticions: la decídua i la permanent.

La decídua també és coneguda com de llet, o la primera. Comencen a erupcionar aproximadament al cap de 6 mesos i es completa cap als 2 anys. Aquesta composta per 20 dents: 10 superiors i 10 inferiors. En aquesta primera dentició no surten ni premolars ni tercers molars.