ANESTÈSIA EN ODONTOLOGIA

Què és l’anestèsia? L’anestèsia és el bloqueig dels impulsos nerviosos, de forma temporal o no, amb l’objectiu d’impedir la percepció dels estímuls dolorosos. Aquest bloqueig és fonamental perquè el dentista pugui realitzar adequadament els procediments pertinents a la seva activitat.

Com funciona un agent anestèsic? L’anestèsic té la capacitat d’impedir que els impulsos químics es processin a l’interior de la cèl·lula nerviosa, cosa que resulta en la no propagació dels estímuls i l’absència de dolor.

Què és un vasoconstrictor? Actua disminuint el flux sanguini en el medi on és aplicat, degut a una disminució dels vasos sanguinis. La majoria dels anestèsics presenta l’associació d’algun vasoconstrictor, el que és extremadament important en la mesura que aquest agent fa que l’anestèsia romangui més temps en contacte a la regió en la qual va ser dipositat, ja que es reabsorbeix de forma més lenta . Hi ha diferents tipus de vasoconstrictors, però els més utilitzats són els adrenèrgics (adrenalina / noradrenalina) i els sintètics.

Qualsevol anestèsic està indicat per a qualsevol pacient? No! Hi ha anestèsics més adequats per a determinats pacients que per altres. La selecció de l’anestèsic ideal per a una situació o l’altra és un pas extremadament important dins del tractament del pacient, i és fonamental un examen d’aquest individu en la recerca d’informació sobre el seu historial odontològic i mèdic permetent al dentista diferenciar entre pacients i les seves característiques.

Atenció: L’anestèsic és un medicament. La indicació d’un o altre ha d’estar fonamentada en els coneixements científics profunds donada la responsabilitat i el risc que la seva prescripció implica per a la salut dels pacients.